Подписка

Игорь Михалевич, Варшава, Польша

«Як нема на одного – нема і на двох» співає гурт Тінь Сонця. Так само у житті, принаймні у мене, принаймні було :) – доки нема внутрішньої гармонії, є душевний біль, то ніяка праця не вдається.
Минає вже, мабуть, третій тиждень, я пробую все підряд: медитації, «Роботу» за Байрон Кейті, коучинг, ще чого і ніяк не можу зрозуміти – що не так? Внутрішній біль як був так і залишається… Як тільки берусь за проект, через 15хв зауважую, що я вже «в думках про свій біль», ефективність – ніяка. Суть проблеми зрозуміти не міг, головою дійти – теж не вдавалось.
Оля – це чудо! Я їй вдячний, тому що це було саме те, що потрібно – через відчуття, допомогла пропрацювати 3 дитячі травми за 1 раз! Найбільше я боявся, що треба буде згадувати щось, «витягувати з себе», контролювати себе, а цього всього не було, Оля піклувалась про все, що може відволікати і привела мене до цілі.
Цікаві зміни відбулись зі мною, того ж дня, це було вчора, я почав зауважувати за собою позитивні зміни, навіть в дрібних реакціях на події навколо. Вже сьогодні я спокійно провів 4-5 годин за своїм проектом і зробив те, що тягнулось вже тиждень. Найголовніше, що біль, який Оля допомогла пропрацювати, з перемінним успіхом, появлявся і заважав цілий рік! Мені періодично, вдавалось його «відкласти».
Один з бонусів, які отримав мимоволі, це я, нарешті, зрозумів що таке «відчувати». Раніше я все розглядав логічно, щоб зрозуміти, а після вчорашнього, я вмію відчувати «грудьми» чи «серцем», чи «собою», не знаю як це назвати, але це додаткове сприйняття світу, мені сподобалось! :)

 

«Если нет для одного, тогда нет и для двоих» —  поет группа Тень Солнца. Точно также и в жизни, по крайней мере у меня, по крайней мере было :) — пока нет внутренней гармонии, есть душевная боль, то никакая работа не получается. Идет уже, наверное, третья неделя, пробую все подряд: медитации, «Работу» Байрон Кейти, коучинг, еще что-то и никак не могу понять — что не так? Внутрення боль как была, так и остается… Как только берусь за проект, через 15 минут замечаю, что я уже «в мыслях в своей боли», эффективность — никакая. Суть проблемы понять не мог, головой дойти тоже не получалось.

Оля — это чудо! Я ей благодарен, потому что это было то, что нужно — через чувства помогла проработать 3 детские травмы за один раз! Больше всего боялся, что нужно будет вспоминать что-то, «вытягивать из себя», контролировать себя, а этого всего не было. Оля заботилась обо всем, что может отвлекать и привела меня к цели.

Интересные изменения произошли со мной в тот же день, это было вчера, я начал замечать в себе позитивные изменения даже в мелких реакциях на события вокруг меня. Самое главное, что боль, которую Оля помогла проработать, с переменным успехом появлялась и мешала целый год! Мне периодически удавалось ее «отложить». Один из бонусов, который я получил, это то, что я наконец-то понял что такое «чувствовать». Раньше я все рассматривал логически, чтобы понять, а после вчерашнего, я умею чувствовать «грудью» или «сердцем», или «собой», не знаю как это назвать, но это дополнительное восприятие мира, мне понравилось! :)